Zachęcamy do śledzenia profilu Szkoły na Facebooku
Zachęcamy do śledzenia profilu Szkoły na Facebooku

Zachęcamy do śledzenia profilu Przedszkola na Facebooku
Zachęcamy do śledzenia profilu Przedszkola na Facebooku

Pierwsze uczniowskie doświadczenia, drogą do wiedzy
uczen
Projekt zakończony

uczen
Projekt zakończony

"Akademia Czasu Wolnego"

Projekt zrealizowany

"Nie przegraj życia"

Projekt zrealizowany

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

BIP

Raport  z ewaluacji wewnętrznej

Przedszkola Miejskiego nr 21

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1w Łodzi

w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013r. poz.560);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 27 sierpnia 2015 r. poz. 1270);
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014r. w Sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014- 2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej Przedszkola:

 

 

Przewodnicząca:  Bożena Lelewska

Członkowie:         Agnieszka Radwańska

 

 

Źródła, z których wynikało planowanie:

 • koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 21 w ZS- P 1 w Łodzi;
 • potrzeby Przedszkola zawarte w formie wniosków w protokole z zebrania Rady pedagogicznej ZS- P 1 podsumowującej pracę Przedszkola Miejskiego nr 21;
 • wyniki i ustalenia Kuratora Oświaty i innych organów;
 • priorytety MEN;
 • prawo oświatowe;

 

 

Przedmiotem ewaluacji jest:

 • działania Przedszkola na rzecz realizacji koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dzieci;

 

 

Przyczyny do przeprowadzenia badań:

Poprawa jakości pracy Przedszkola, wspomaganie dzieci i rodziców.

 

Badaniom podlega:

 • Realizacja koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dzieci;

Metody badań:

Ankiety przeprowadzone z :

 • rodzicami,
 • dziećmi,
 • nauczycielami,
 • pracownikami niepedagogicznymi.

 

Wywiad przeprowadzony z:

 • Dyrektorem Z S – P nr 1.
 • Przewodniczącym Rady Rodziców.

W trakcie badań uzyskano informację z ankiet przeprowadzonych z :

 • nauczycielami,
 • rodzicami,
 • dziećmi,
 • pracownikami niepedagogicznymi.

 

oraz z wywiadu z :

 • Dyrektorem ZS – P nr 1;
 • Przewodniczącym Rady Rodziców.

 

 

Analiza dokumentacji przedszkolnej:

 • dzienniki zajęć;
 • obserwacje zajęć przez Dyrektora;
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej;
 • sprawozdania z przeprowadzonych działań.

 

Cele ewaluacji wewnętrznej:

 • dokonanie analizy i oceny i oceny stopnia spełniania przez Przedszkole wymagań określonych przez MEN;
 • określenie mocnych i wymagających doskonalenia stron pracy Przedszkola w badanym przedmiocie;
 • planowanie działań prowadzących do poprawy jakości pracy Przedszkola, w tym określanie kierunków doskonalenia nauczycieli;
 • pozyskanie informacji o planowaniu, monitorowaniu i modyfikowaniu prowadzonych procesów edukacyjnych w celu uzyskiwania optymalnych efektów pracy Przedszkola.

Analiza  dokumentacji:

– dzienniki zajęć;

Analiza dzienników we wszystkich grupach, poświadcza, że zawierają obecności  dzieci,  dane personalne każdego dziecka, oraz treści zawarte zgodnie z podstawą programową.  Zapis realizowanych  zajęć każdego dnia skupia się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego opisując proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych  wychowaniem przedszkolnym.

– protokoły z zebrań Rad Pedagogicznych;

– w każdym protokole znajdują się wnioski wyciągane z poprzedniego posiedzenia Rady Pedagogicznej,

– w każdej grupie wiekowej zwraca się szczególną uwagę na realizację podstawy programowej oraz przydzielane są nauczycielom  zadania ,

– podsumowana jest praca z dziećmi  w każdej grupie wiekowej, jak również współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym ,

– Dyrektor   przekazuje informacje nauczycielom z narad i zebrań w Urzędzie Miasta,

–  wyciągane są wnioski   do dalszej pracy.

 

Wnioski dotyczące ankiet przeprowadzonych z nauczycielami, rodzicami i dziećmi oraz wywiadu z Dyrektorem ZS – P nr 1 i Przewodniczącym Rady Rodziców, a także analizy dokumentów

 

Realizacja koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dzieci.

 

Mocne strony Słabe strony
 1. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy, która sprzyja rozwojowi wychowanków.
 2. Nauczyciele w swojej pracy realizują koncepcję pracy Przedszkola.
 3. Realizowane przez n – li programy są spójne z koncepcją pracy przedszkola.
 4. Koncepcja pracy Przedszkola jest analizowana w zależności od potrzeb.
 5. Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy Przedszkola.
 6. Jest łatwy dostęp do zapoznania się z koncepcją pracy Przedszkola poprzez stronę internetową naszego Przedszkola, na której na bieżąco opisujemy co dzieje się w naszym Przedszkolu.
 7. Koncepcja pracy Przedszkola ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.
 1. Rodzice chcieliby mieć wpływ na modyfikacje koncepcji pracy Przedszkola.
 2. Rodzice chcieliby aby dzieci miały więcej zajęć sportowych.

 

Kierunki działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze:

 • Przyjmować wnioski, sugestie i propozycje Rodziców w ramach modyfikacji koncepcji pracy Przedszkola.
 • Przypominać Rodzicom o głównych założeniach koncepcji pracy Przedszkola – zebrania grupowe.
 • Systematycznie i w miarę możliwości doposażać bazę Przedszkola w niezbędne zabawki i pomoce dydaktyczne w celu efektywnej realizacji przyjętej koncepcji pracy.