Pierwsze uczniowskie doświadczenia, drogą do wiedzy
uczen
Projekt zakończony

uczen
Projekt zakończony

"Akademia Czasu Wolnego"

Projekt zrealizowany

"Nie przegraj życia"

Projekt zrealizowany

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Gru    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

BIP

Raport  z ewaluacji wewnętrznej

Przedszkola Miejskiego nr 21

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1w Łodzi

w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013r. poz.560);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 27 sierpnia 2015 r. poz. 1270);
 • Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014r. w Sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014- 2016 ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Skład zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej Przedszkola:

 

 

Przewodnicząca:  Bożena Lelewska

Członkowie:         Agnieszka Radwańska

 

 

Źródła, z których wynikało planowanie:

 • koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 21 w ZS- P 1 w Łodzi;
 • potrzeby Przedszkola zawarte w formie wniosków w protokole z zebrania Rady pedagogicznej ZS- P 1 podsumowującej pracę Przedszkola Miejskiego nr 21;
 • wyniki i ustalenia Kuratora Oświaty i innych organów;
 • priorytety MEN;
 • prawo oświatowe;

 

 

Przedmiotem ewaluacji jest:

 • działania Przedszkola na rzecz realizacji koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dzieci;

 

 

Przyczyny do przeprowadzenia badań:

Poprawa jakości pracy Przedszkola, wspomaganie dzieci i rodziców.

 

Badaniom podlega:

 • Realizacja koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dzieci;

Metody badań:

Ankiety przeprowadzone z :

 • rodzicami,
 • dziećmi,
 • nauczycielami,
 • pracownikami niepedagogicznymi.

 

Wywiad przeprowadzony z:

 • Dyrektorem Z S – P nr 1.
 • Przewodniczącym Rady Rodziców.

W trakcie badań uzyskano informację z ankiet przeprowadzonych z :

 • nauczycielami,
 • rodzicami,
 • dziećmi,
 • pracownikami niepedagogicznymi.

 

oraz z wywiadu z :

 • Dyrektorem ZS – P nr 1;
 • Przewodniczącym Rady Rodziców.

 

 

Analiza dokumentacji przedszkolnej:

 • dzienniki zajęć;
 • obserwacje zajęć przez Dyrektora;
 • protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej;
 • sprawozdania z przeprowadzonych działań.

 

Cele ewaluacji wewnętrznej:

 • dokonanie analizy i oceny i oceny stopnia spełniania przez Przedszkole wymagań określonych przez MEN;
 • określenie mocnych i wymagających doskonalenia stron pracy Przedszkola w badanym przedmiocie;
 • planowanie działań prowadzących do poprawy jakości pracy Przedszkola, w tym określanie kierunków doskonalenia nauczycieli;
 • pozyskanie informacji o planowaniu, monitorowaniu i modyfikowaniu prowadzonych procesów edukacyjnych w celu uzyskiwania optymalnych efektów pracy Przedszkola.

Analiza  dokumentacji:

– dzienniki zajęć;

Analiza dzienników we wszystkich grupach, poświadcza, że zawierają obecności  dzieci,  dane personalne każdego dziecka, oraz treści zawarte zgodnie z podstawą programową.  Zapis realizowanych  zajęć każdego dnia skupia się na podstawie programowej wychowania przedszkolnego opisując proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych  wychowaniem przedszkolnym.

– protokoły z zebrań Rad Pedagogicznych;

– w każdym protokole znajdują się wnioski wyciągane z poprzedniego posiedzenia Rady Pedagogicznej,

– w każdej grupie wiekowej zwraca się szczególną uwagę na realizację podstawy programowej oraz przydzielane są nauczycielom  zadania ,

– podsumowana jest praca z dziećmi  w każdej grupie wiekowej, jak również współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym ,

– Dyrektor   przekazuje informacje nauczycielom z narad i zebrań w Urzędzie Miasta,

–  wyciągane są wnioski   do dalszej pracy.

 

Wnioski dotyczące ankiet przeprowadzonych z nauczycielami, rodzicami i dziećmi oraz wywiadu z Dyrektorem ZS – P nr 1 i Przewodniczącym Rady Rodziców, a także analizy dokumentów

 

Realizacja koncepcji pracy ukierunkowanej na rozwój dzieci.

 

Mocne strony Słabe strony
 1. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną koncepcją pracy, która sprzyja rozwojowi wychowanków.
 2. Nauczyciele w swojej pracy realizują koncepcję pracy Przedszkola.
 3. Realizowane przez n – li programy są spójne z koncepcją pracy przedszkola.
 4. Koncepcja pracy Przedszkola jest analizowana w zależności od potrzeb.
 5. Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy Przedszkola.
 6. Jest łatwy dostęp do zapoznania się z koncepcją pracy Przedszkola poprzez stronę internetową naszego Przedszkola, na której na bieżąco opisujemy co dzieje się w naszym Przedszkolu.
 7. Koncepcja pracy Przedszkola ukierunkowana jest na indywidualne potrzeby i możliwości dzieci.
 1. Rodzice chcieliby mieć wpływ na modyfikacje koncepcji pracy Przedszkola.
 2. Rodzice chcieliby aby dzieci miały więcej zajęć sportowych.

 

Kierunki działań w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze:

 • Przyjmować wnioski, sugestie i propozycje Rodziców w ramach modyfikacji koncepcji pracy Przedszkola.
 • Przypominać Rodzicom o głównych założeniach koncepcji pracy Przedszkola – zebrania grupowe.
 • Systematycznie i w miarę możliwości doposażać bazę Przedszkola w niezbędne zabawki i pomoce dydaktyczne w celu efektywnej realizacji przyjętej koncepcji pracy.